Flatsetsund Engineering AS Flatsetsund Engineering AS
NO NO NO

Hevert, trykk-vakum eller ejektorpumpe, vi leverer i dag
flere systemer både til brønnbåt og til flytting
mellom merder.


FLS Patentert Hevert lastesystem

Vi leverer patentert lastesystem basert på hevertprinsippet til brønnbåter.
Vårt system utmerker seg med stor kapasitet, driftssikkerhet og er skånsomt for fisken. Systemet gir fleksibilitet i praktisk drift, er lite arealkrevende samtidig som forhold til framtidige oppgraderinger er ivaretatt.

 

FLS Patenterte trykk/vakuum laste og lossesystem

FLS egenutviklede system for trykklossing og lasting med vakuum som kan leveres til brønnbåter. Det utmerker seg med avansert hastighetsregulering som gir jevn og skånsom behandling av hele lasten. Vi har full overvåkning av trykkforhold, fiskemengde, vannstand og full automatikk knyttet til dette. Lar seg enkelt integrere mot FLS veie og tellesystemer.

 

FLS ejektorbaserte laste og forflyttningssystem

Vi leverer også FLS ejektorer som kan integreres mot våre veie og tellesystemer. Egner seg også godt til flytting av fisk fra merde til merde. Ejektoren er effektiv og skånsom mot fisken. Dette systemet kan også brukes som drivenhet i interntransportsystemer i settefiskanlegg.