Flatsetsund Engineering AS Flatsetsund Engineering AS
NO NO NO

Unngå stress, sett fokus på fiskevelferd.

Tilfører oksygen av luft i et godt strømningsmønster som reduserer behov for tørking, da fisken samler seg rundt sugetrakt og plukkes lettere inn i forflyttnings systemet.

Strømsetter