Flatsetsund Engineering AS Flatsetsund Engineering AS
NO NO NO

Vannlufter Vannlufter

Vannluftesystem for fjerning av CO2.

Tilfører inntil 100% oksygen fra luft som hentes fra utendørs klima.

Lufteren fjerner også noe nitrogen og andre skadelige gasser.

Systemet benyttes i settefiskanlegg og ombord i brønnbåter.


Dokumentasjon på ejektorbasert vannbehandling utført av KPMG er tilgjengelig, last ned her.