Brosjyre: FLS Fôrkran

FLS Fôrkran er et leveringssystem for pellets fra fôrbåt til fôrflåte på oppdrettsanlegg. FLS Fôrkran har lave driftskostnader sammenlignet med transportbånd og sikrer skånsom behandling av pelletsen. Systemet er i dag et foretrukket system på fôrbåter.

Last ned brosjyre til FLS Fôrkran