Brosjyre: FLS Vannlufter

FLS Vannlufter er et vannbehandlingssystem for fjerning av CO2. Systemet gjør det mulig å redusere vannforbruket og/eller øke biomassen. FLS Vannlufter er svært oversiktlig og brukervennlig. Hovedbruks- områder er brønnbåter og settefiskanlegg.

Last ned brosjyre til FLS Vannlufter