FLS Ejektorpumpe: Stor kapasitet og mange bruksområder

Vår egenutviklede og patenterte løsning har svært mange bruksområder, og leveres som separat enhet til ulike bruksområder i mange land.

FLS Ejektor er et resultat av et årelangt utviklingsarbeid i Flatsetsund Engineering.

Omfattende bruksområde:

Virkningsmåten til FLS Ejektor gjør at den kan anvendes til svært mange oppgaver. FLS Ejektor er kjerneproduktet i Flatsetsund Engineering sin produktportefølje og har et svært omfattende bruksområde.

FLS Ejektor blant annet brukes til:

 • Flytting av levende biomasse
 • CO₂­-lufting (vannbehandling) brønnbåt og settefiskanlegg
 • Slamsuging
 • Høsting av tang/tare
 • Pumping av vann/kloakk (forurensede væsker)
 • Rensing av vann og andre væsker/rengjøring med tilsetninger av kjemikalier
 • Pumping flytende materiale med syreinnhold
 • Oppsamling av dødfisk
 • Vannkanon
 • Strømsetter/sirkulasjon
 • Innløsning av gasser
 • Fremdriftssystem

Slik fungerer FLS Ejektor

 • FLS Ejektor fungerer som en vannkanon som med en kjegleformet dyse skaper et vakuum som driver vannstrømmen.
 • Løsningen er spesialdesignet til fisketransport. Det har gjort at fiskevelferd har stått i fokus i utviklingen av løsningen.
 • FLS Ejektor består kun av et rett rør og har full åpning gjennom hele løpet. FLS Ejektor produseres i størrelser; 12 mm–500 mm. Systemet arbeider godt under lavt trykk og oppnår fullt vakuum (- 0,98 bar) med dimensjonert trykk og vannmengde i henhold til ejektorens størrelse.
 • Ejektordysen er justerbar, og ejektoren har best kapasitet når det benyttes vann som drivmedium.

Fordeler med FLS Ejektor

 • FLS Ejektor er en effektiv og brukervennlig løsning med stor kapasitet. Den har svært stor løfthøyde, samt høy hastighet og er utrolig lett å montere.
 • I tillegg har den aktuatorstyrt dysejustering integrert i PLS-systemet som gir optimal utnyttelse av tilført energi (gjelder 350 mm ejektorer, flere modeller kommer fortløpende).
 • Vår ejektor fungerer utmerket til transport av fisk siden den ivaretar fiskevelferden. Den har særlige fordeler i forhold til driftssikkerhet og anvendelse, da det ikke finnes bevegelige deler i kontakt med pumpemediet.
 • Leveres i syrefast stål, AISI 316 med dysediameter fra 12 mm til 500 mm.

Relatert industriutstyr:

Flatsetsund Engineering produserer og leverer en lang rekke industriutstyr til oppdrettsnæringen.

FLS Vannlufter

– Inntil 100 % metning av oksygen
– Fjerner CO2
– Driftssikker
– Brukervennlig
– Prisgunstig
– Norsk produsent med lang erfaring og eget serviceapparat

FLS Fôrkran

– Tilpasses etter behov
– Leveres med radiostyring, kameraovervåking og lys
– Skånsom behandling av pelletsen
– Robust bygget og driftsikker
– Plasseffektivt
– Lav investeringskostnad
– Lave vedlikeholds- og driftskostnader

Tellesystemer og fiskevekter

– Ivaretar fiskevelferd
– Stor nøyaktighet (95 % – 100 %)
– Plasseffektiv
– Prisgunstig
– Stor kapasitet
– Driftssikker
– Robust bygget i syrefast stål

Noe du lurer på?

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hva vi kan tilby deg.