fls_media
04-10-2018

Presentación de Flatsetsund Engineering

Una presentación de Flatsetsund Engineering AS
ms-martin-har-faatt-fls-avluser-foto-bakkafrost-2
09. jun. 2021
Bytter avluser med fiskevelferd som begrunnelse
bakafrost-kjoeper-viking-athene-supplyskip
09. jun. 2021
Blir utstyrt med FLS-avluser
FLS-AKVA-group-en-embarcaci%C3%B3n
27. abr. 2021
Lite nyansert om fiskevelferd og avlusing