FLS%20AERIS%20Vannlufter

FLS AERIS

FLS AERIS vannlufter er i dag i brukt av en lang rekke settefiskanlegg og brønnbåter både i Norge og internasjonalt.
  • Inntil 100 % metning av oksygen
  • Fjerner CO2
  • Driftssikker
  • Brukervennlig
  • Høy kvalitet
  • Enkel å rengjøre

Brukervennlig løsning til brønnbåter og settefiskanlegg

FLS Vannlufter er et vannbehandlingssystem for fjerning av CO₂­.
Siden FLS AERIS vannlufter ble lansert i 1998, har selskapet kontinuerlig drevet FoU arbeid og forbedringer av vannlufteren. FLS AERIS er et vannbehandlingssystem som tilfører inntil 100% metning av oksygen og fjerner CO₂. Systemet gjør det mulig å redusere vannforbruket og bedre vannkvalitet i fiskekar og brønn. 

FLS AERIS vannlufter er brukervennlig, og er i dag i bruk av en lang rekke settefiskanlegg og brønnbåter både i Norge og internasjonalt. 

Slik fungerer FLS AERIS vannlufter

FLS AERIS er et vannbehandlingssystem som tilfører inntil 100% metning av oksygen og fjerner CO₂.

Do you have any questions?

Please contact us to find out more about what we can offer you.