R500-WB-SP-A07%20Picture%201

FLS CALIGUS R500

Ny effektiv avluser for brønnbåt som er riktig både for laksen, oppdretterne og brønnbåtrederiene.
  • Kapasitet opp til 300 tonn/t
  • Kompakt
  • «Plug & play»
  • Rette løp - skånsom for fisken
  • Enkel service og vedlikehold
  • Lavtrykksspyling
  • Systemet vil bli ferdigstilt vinteren 2021/2022

Kapasitet

Kompakt avluser med høy kapasitet
FLS CALIGUS kompakte størrelse frigir plass til enten å øke avlusningskapasitet eller til å omdisponere plassen til andre oppgaver. Kapasiteten er på 200-300 tonn i timen og kan økes ved å bruke flere linjer uten å kompromisse på plass. Avluseren kan tilrettelegges for ethvert rørsystem. Dette er laget for fremtiden og tilpasset rederiene og oppdretterne
MM_177

Fiskevelferd

FLS CALIGUS R500 vil være et av markedets mest skånsomme avlusninganlegg
FLS CALIGUS R500 har markedets mest skånsomme avlusning med fullvannsspylesystem, lavtrykksspyling og rette løp som er skånsomt for fisken. Avluseren spyler lusen av laksen i rør fullsatt med vann. Det er et lukket system hvor fisken blir ført gjennom et avlusningssystem bestående av tre lavtrykks avlusere før fisken føres tilbake til merd.

Denne metoden er langt mer skånsom enn andre avlusingsløsninger på markedet, og FLS CALIGUS R500 er bygget på teknologi som har dokumentert noe av den laveste fiskedødeligheten i bransjen. At fisken tar til seg fôr nærmest umiddelbart etter avlusing er et tegn på at fisken har det bra.

FLS har utstyrt avluseren med vinduer for fritt innsyn. Slik at veterinærer enkelt kan påse at fisken behandles skånsomt og påse at kravene til fiskevelferd blir fulgt på beste måte. Plassbesparelse er en vesentlig faktor, men fiskevelferd kommer alltid først for FLS. Fisken er i sitt naturlige habitat i hele avlusningsprosessen – i vann.
 
Bl%C3%A5%20laks%20NTB_9gm0zCd8Bo0%20%20FOTO%20G_Lacz-rex-NTB%20kj%C3%B8pt%20av%20NTB%20til%20bruk%20p%C3%A5%20hjemmeside

Kompakt

Fiskevelferd uavhengig av fiskestørrelse
FLS CALIGUS R500 er 6,6 meter lang 2 meter og 2,3 meter høy og kan installeres på nye og eksisterende brønnbåter. Brønnbåtdesignere kan allerede i dag med god grunn kan begynne å tenke nytt for fremtidens brønnbåter.

FLS CALIGUS R500 beholder det beste fra to verdener. I tillegg til den kompakte og integrerte utførselen er fiskevelferden, som er et fokusområde for FLS, svært godt ivaretatt.

 
3d%20fls%20anlegg%20br%C3%B8nnb%C3%A5t%20med%20splittere%20og%20avsiling%2017082021-Sammenligning

Plug & Play

Alt integrert
Elekronikk og El-skap er integrert i avluserrigg, som gjør installasjon enklere og bringer det i retning av "Plug & play".
Plug%20%26%20play%2002

Ønsker du mer informasjon om Caligus R500?


Flatsetsund Engineering AS
Lunvikveien 42
6523 Frei
Norway

+47 71 52 94 20
office@fls.no