lautus-3
05-07-2018

Complete lice capture

Pure Shipping's delousing vessel, MS Lautus, will have a new electrofilter installed to trap salmon louse. This is going to kill nearly 100% of the lice.
Other articles
ms-martin-har-faatt-fls-avluser-foto-bakkafrost-2
09. Jun 2021
Bytter avluser med fiskevelferd som begrunnelse
bakafrost-kjoeper-viking-athene-supplyskip
09. Jun 2021
Blir utstyrt med FLS-avluser
FLS-AKVA-group-en-embarcaci%C3%B3n
27. Apr 2021
Lite nyansert om fiskevelferd og avlusing