Screen-_MG_8189-2-_v2
09-10-2020

FLS CALIGUS takes the lice - not the salmon!

Too many fish die during delousing in Norwegian fish farms, due to delousing methods used.

Heldigvis finnes det alternativer som ivaretar fiskevelferden, uten å gå på kompromiss med avlusningsgrad.
FLS Avluser er framtidens løsning som kombinerer høy kapasitet med dødelighet nær null.NRK-programmet «Folkeopplysningen» om oppdrettsnæringen med Andreas Wahl var en tankevekker for mange, både i og utenfor næringen.

– Det er viktig å ha en åpen diskusjon om næringen, både for å avlive myter og identifisere forbedringspunkter. I programmet fikk oppdrettsfisken et godkjentstempel. Det ble slått fast at det er sunt og trygt å spise ørret og laks fra norske oppdrettere, sier Lars Georg Backer, daglig leder i FLS, Flatsetsund Engineering AS.

En ting som imidlertid ikke fikk godkjentstempel var fiskevelferden. Andreas Wahl slo rett og slett fast at det ikke står så godt til med fisken i merdene.

Årsakene til dødeligheten er flere. Men det er hevet over tvil at lusebehandling og avlusingsmetoder spiller en rolle. For kort tid siden slo Mattilsynet alarm om høy dødelighet ved bruk av såkalte termiske avlusingsmetoder. Dette er en metode hvor varmt vann benyttes for å fjerne lus. Men det er ikke bare lusa som dør. Laksen dør også i altfor stort omfang.

– At fisk dør under avlusing er et omdømmeproblem for næringen. I tillegg er det dårlig økonomi for oppdretterne. Lav fiskedødelighet og annet tap i produksjonen er viktig for effektiv ressursutnyttelse og økonomien i næringen. Dette er vi opptatt av, sier Backer.

lars-georg-backer

Lars Georg Backer, daglig leder i Flatsetsund Engineering AS.

Fiskevelferd og lønnsomhet

FLS Avluser er nå kommet i ny og forbedret versjon. I FLS drives vi av visjonen om bedre fiskevelferd og fiskehelse i oppdrettsnæringen. Derfor strekker vi oss lenger enn andre for å utvikle og levere bærekraftige løsninger.

FLS Avluser viser at det er mulig å kombinere høy avlusingsgrad, lav energibruk, god kapasitet og kostnadseffektive løsninger. Vi samler og destruerer all lus. Det er viktig for miljøet. Men aller viktigst er det at vi behandler laksen mer skånsomt. Vi er stolte over å kunne dokumentere at vår avluser har svært fiskedødelighet og høy avlusingsgrad. Begge deler er bra for laksen, og lønnsomt for oppdretteren.

 b%c3%a6rekraft-og-fiskevelferd

Bærekraft og fiskevelferd

Vår nye versjon av FLS Avluser møter de samme strenge kravene til fiskevelferd som tidligere utgaver. Det velprøvde hevertprinsippet, hvor fisken hentes og leveres på samme nivå, gjør at pumpetrykket er helt ned på 0,35 bar. Det er en ejektor som flytter fisken. Denne kombinasjonen med en skånsom ejektor og lavt pumpetrykk gir svært lite skader på fisken, lav dødelighet og svært lavt energiforbruk. Det brukes verken energi til oppvarming av vann, til høye pumpetrykk eller løftehøyder. Under drift bruker hver linje ca 80Kw.

Vårt system er helt i toppen når det kommer til bærekraft. FLS Avluser gir total oppsamling av lus, uten fare for utslipp til sjø. Avlusingssystemet behandler fisken svært skånsomt, uten bruk av kjemikalier, medikamenter og eller varmt vann. Takket være vår skånsomme metode, tar laksen til seg fôr som vanlig, kort tid etter avsluttet behandling.

Høy kapasitet

Kapasiteten kan enkelt justeres etter behov. FLS Avluser kan settes sammen med så mange avlusningslinjer man har behov for. Ved å installere flere linjer vil kapasiteten økes. Hver linje har en kapasitet opp mot 50 tonn fisk pr. time. Et 4 linjers anlegg har dermed en kapasitet på opp mot 200 tonn pr. time.

I den nye versjonen er hele anlegget plassert i en rigg på dekk på avlusningsfartøyet. Dette gir flere fordeler:· Installasjonskostnaden er betydelig redusert ved at alle pumper står i riggen og ikke i eget pumperom.
· Innovasjonen gir også fartøyet langt mer fleksibilitet ved at hele riggen kan løftes av i perioder hvor lusetrykket er lavt, slik at fartøyet kan brukes til andre type oppdrag.Ta kontakt med oss dersom du er på utkikk etter et avlusingssystem som kombinerer fiskevelferd med høy avlusingsgrad, lav energibruk og god kapasitet til en konkurransedyktig pris.

 Se programmet Folkeopplysningen: Laks
 
Other articles
Oversikt%20til%20blaa%20bakgrunn%20v01%20(1)
09. Jun 2021
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
foto%20kyst%202
09. Jun 2021
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
1695385976871
09. Jun 2021
Laksen trenger en nullvisjon
Laksen trenger en nullvisjon