Lautus-Flatsetsund
11-07-2018

The Norwegian Food Safety Authority waived its requirement for an exemption for delousing fish over ten kilograms, according to the INAQ report

The same report suggests that the delousing system also safeguards fish welfare regardless of fish weight.
Other articles
Oversikt%20til%20blaa%20bakgrunn%20v01%20(1)
09. Jun 2021
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
foto%20kyst%202
09. Jun 2021
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
1695385976871
09. Jun 2021
Laksen trenger en nullvisjon
Laksen trenger en nullvisjon