Lautus-Flatsetsund
11-07-2018

The Norwegian Food Safety Authority waived its requirement for an exemption for delousing fish over ten kilograms, according to the INAQ report

The same report suggests that the delousing system also safeguards fish welfare regardless of fish weight.
Other articles
ms-martin-har-faatt-fls-avluser-foto-bakkafrost-2
09. Jun 2021
Bytter avluser med fiskevelferd som begrunnelse
bakafrost-kjoeper-viking-athene-supplyskip
09. Jun 2021
Blir utstyrt med FLS-avluser
FLS-AKVA-group-en-embarcaci%C3%B3n
27. Apr 2021
Lite nyansert om fiskevelferd og avlusing