DSC2539-kopi-scaled
16-07-2020

FLS CALIGUS delouser to Canada

During July 2020, FLS delivered CALIGUS delousing system on FSV boats and fleets to Canada. We thank our customer FSV Group for choosing the FLS CALIGUS on their vessels.
På fartøyene er det nyeste av vår teknologi på plass. Utstyret på Multi Quality er en spesialutviklet versjon av FLS-avluser, som kan løftes av dekk og frigjøre plass til andre operasjoner, utenfor lusesesongen. Et innovativt system som gir større fleksibilitet.

Våre smarte løsninger er også miljøvennlige løsninger. I markedets mest energieffektive mekaniske avlusing-system, blir fisken blir trukket gjennom systemet med hjelp av naturens egne krefter; tyngdekraften. Potensiell energi (høyden på vannet i det øvre nivået) omdannes til kinetisk energi (hastigheten på vannet i røret). Bare en liten mengde energi (fra ejektorpumpen) er nødvendig for å holde strømmen i gang. Jevnt og skånsomt for fisken – er god fiskevelferd.

Lars Georg Backer, daglig leder forteller at dette har de jobbet med i mange år.

– Det er fantastisk inspirerende å se teknologien deres bokstavelig talt være på vei ut i verden. Resultatene våre er helt banebrytende på fiskevelferd, samtidig som vi konkurrerer med de beste på effektivitet, volum og pris, sier han.

fsv1-1024x942

F.v: Kristian Lillerud (FLS), Tobias W. Grøvdal (FSV), Espen Bakkelid (FSV) og Lars Grydeland Ersvik (FSV).

FLS-avluser bruker spyling med sjøvann til å fjerne lus i et lukket miljø – helt uten kjemikalier eller oppvarmet vann. FLS kan dokumentere svært lav fiskedødelighet, ned til 0,2 prosent i snitt. Et skånsomt system som kan brukes gjentatte ganger på samme utsett, siden fisken som behandles blir naturlig frisk. Økonomisk, og bra for fisken.

– Vi fjerner 95 prosent av bevegelig lus, men så skånsomt at fisken spiser fôr rett etter behandlingen. I tillegg fanger systemet vårt opp alt av død lus, som er bærekraftig og bra for miljøet. Det blir det virkelig lagt merke til nå, og vi gleder oss til å se teknologien vår gjøre jobben i Canada, sier Backer.

Fartøyene skal benyttes av en oppdretter på Canadas østkyst. Servicefartøyet Multi Quality satte 19. juni kursen fra Kristiansund til Canada, der det skal drive med avlusning og serviceoppdrag. Fartøyet er det aller første som er utstyrt med FLS-avlusingsteknologi utenfor norsk farvann. Det andre fartøyet, flåten Enabler II, ble sjøsatt i midten av juli. Begge er eid og drevet at FSV Group, som leverer et bredt spekter av tjenester til havbruksnæringen.

lekter-opplastet-red-1024x595


Løft av Enabler II, som ble fraktet over dammen til Canada i starten av juli.

– Vi følger all teknologisk utvikling tett for å ligge foran og ha det beste tilbudet til kunder over hele verden. Vi har sett at FLS fungerer godt fordi den er effektiv, energieffektiv, varsom med fisken og prisgunstig. Derfor er FLS også en attraktiv løsning for våre kunder, som stiller stadig høyere krav når det kommer til kvalitet og fiskevelferd, sier Arild Aasmyr, CEO i FSV.

Dette er den tredje leveransen FLS har gjort i samarbeid med FSV. Kunden i Canada har spesifikt ønsket en kjemikaliefri og skånsom avlusningsløsning. FLS ser en tydelig trend i at fiskevelferd blir enda viktigere for oppdrettere både ute i verden og hjemme i Norge.

– Kampen mot lakselus er helt avgjørende for at næringen vår skal kunne vokse og nå målene Norge har satt seg. Flere av dagens løsninger tvinger oppdretterne til å velge mellom kjemikalier som skader miljøet og behandling med oppvarmet vann, ofte med for høy fiskedødelighet. Vårt mål har vært å fjerne det dilemmaet, og vi har lyktes, sier Backer.
Other articles
Oversikt%20til%20blaa%20bakgrunn%20v01%20(1)
09. Jun 2021
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
foto%20kyst%202
09. Jun 2021
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
1695385976871
09. Jun 2021
Laksen trenger en nullvisjon
Laksen trenger en nullvisjon