lekter
04-05-2017

Mekanisk avlusing virker

FLS Avluser viser at spyling av fisk kan fjerne mellom 81-100 prosent av de bevegelige lus på 76-90 prosent for kjønnsmodne hunnlus.
Et prosjekt i Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) har hatt ansvar for å dokumentere effekten av FLS Avluser ombord på flåten «Enabler One». Rapporten er basert på en prototype. Ny rapport er under utarbeidelse.

Les hele artikkelen her »
Other articles
Oversikt%20til%20blaa%20bakgrunn%20v01%20(1)
09. Jun 2021
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
foto%20kyst%202
09. Jun 2021
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
1695385976871
09. Jun 2021
Laksen trenger en nullvisjon
Laksen trenger en nullvisjon