Hvorfor FLS

FLS FoU arbeid har alltid hatt utgangspunkt i fiskevelferd. En fisk med god helse, er god økonomi for havbruksnæringen.
Sm%C3%B8la%20Viking

Nullvisjon

FLS FoU arbeid har alltid hatt utgangspunkt i fiskevelferd. En fisk med god helse, er god økonomi for havbruksnæringen.

All håndtering av fisk må skje på fiskens premisser. Skader, stress og død skal aller helst ikke skje.

FLS tar vår del av verdikjeden på alvor, og har derfor satt mål om en O-visjon for skade på fisk i avlusningsprosessen med vår FLS CALIGUS.

Vi håper du er med på laget!

Nullvisjon

FLS FoU arbeid har alltid hatt utgangspunkt i fiskevelferd. En fisk med god helse, er god økonomi for havbruksnæringen.

All håndtering av fisk må skje på fiskens premisser. Skader, stress og død skal aller helst ikke skje.

FLS tar vår del av verdikjeden på alvor, og har derfor satt mål om en O-visjon for skade på fisk i avlusningsprosessen med vår FLS CALIGUS.

Vi håper du er med på laget!
FLS-AKVA-group-en-embarcaci%C3%B3n

Kapasitet og effektivitet

En skånsom og effektiv avlusning som fjerner opptil 100% av all lus, kombinert med effektivt og brukervennlig filtereringssystem med total oppsamling av lus. FLS CALIGUS avlusningssystem har svært lav dødelighet på 0,1%, og kombinert med den gode kapasitet på 300 tonn/time, lavt energiforbruk og lave driftskostnader, kan vi med trygghet si at dette er lønnsomt.
 

Kapasitet og effektivitet

En skånsom og effektiv avlusning som fjerner opptil 100% av all lus, kombinert med effektivt og brukervennlig filtereringssystem med total oppsamling av lus. FLS CALIGUS avlusningssystem har svært lav dødelighet på 0,1%, og kombinert med den gode kapasitet på 300 tonn/time, lavt energiforbruk og lave driftskostnader, kan vi med trygghet si at dette er lønnsomt.
 
DE-1000%20Desinfeksjonssystem%20feb%202021

FoU & testing

FLS CALIGUS avluser har vært under omfattende uttesting i oppdrettsnæringen, og løsningen kan vise til svært gode resultater. De gode resultatene kombinert med skånsom behandling av fisken har skapt stor interesse i markedet og har gjort at FLS CALIGUS har blitt en svært godt mottatt løsning for mekanisk avlusing av laks både hos oppretts- og serviceselskaper.

FoU & testing

FLS CALIGUS avluser har vært under omfattende uttesting i oppdrettsnæringen, og løsningen kan vise til svært gode resultater. De gode resultatene kombinert med skånsom behandling av fisken har skapt stor interesse i markedet og har gjort at FLS CALIGUS har blitt en svært godt mottatt løsning for mekanisk avlusing av laks både hos oppretts- og serviceselskaper.
Laks

Biomasse

FLS CALIGUS er en av markedets ledende løsninger for effektiv avlusing av laks og suveren på fiskevelferd. Behandlet fisk har minimalt med stress i avlusningsprosessen og tar til seg fôr igjen samme dag som avlusingen har funnet sted, og har derfor ingen påvirkning på biomasse.

Biomasse

FLS CALIGUS er en av markedets ledende løsninger for effektiv avlusing av laks og suveren på fiskevelferd. Behandlet fisk har minimalt med stress i avlusningsprosessen og tar til seg fôr igjen samme dag som avlusingen har funnet sted, og har derfor ingen påvirkning på biomasse.
Lakselus%20fjernet%20av%20laks%202017

Fremtidsrettet

FLS leverer teknologisk og markedsledende løsninger for håndtering og behandling av fisk for havbruksnæringen. Våre produkter er utviklet på fiskens premisser, i nært samarbeid med næringen og veterinærer. Kvalitet, kapasitet, effektivitet og skånsomhet kombinert med lavt energiforbruk og lave driftskostnader, gjør våre produkter til en lønnsom og sikker investering for både rederier og oppdrettere.

Kapasitet:           300 tonn/time
Effektivitet:         90-100% fjerning av all lus
Dødelighet:         0,1% dødelighet
Naturlig:              Ingen kjemikalier

 

Fremtidsrettet

FLS leverer teknologisk og markedsledende løsninger for håndtering og behandling av fisk for havbruksnæringen. Våre produkter er utviklet på fiskens premisser, i nært samarbeid med næringen og veterinærer. Kvalitet, kapasitet, effektivitet og skånsomhet kombinert med lavt energiforbruk og lave driftskostnader, gjør våre produkter til en lønnsom og sikker investering for både rederier og oppdrettere.

Kapasitet:           300 tonn/time
Effektivitet:         90-100% fjerning av all lus
Dødelighet:         0,1% dødelighet
Naturlig:              Ingen kjemikalier

 

Fiskevelferd

Excellence in fish welfare
Fiskevelferd har alltid vært utgangspunkt i vårt utviklingsarbeid, slik at håndtering skjer på fiskens premisser. 

Fiskevelferd

Fiskevelferd har alltid vært utgangspunkt i vårt utviklingsarbeid, slik at håndtering i størst mulig grad skjer på fiskens premisser.

Vårt FoU-team har i samarbeid med veterinærer utviklet vår patenterte ejektor og avluserlinje. I FLS CALIGUS spyles fisken skånsomt med sjøvann, og lusa samles opp slik at de ikke slippes ut i havet igjen. Fisken er ferdig behandlet på få sekunder, og tar ikke skade av behandlingen.

Lønnsomt

Den skånsomme behandlingen medfører svært lav dødelighet, og fisken tar til seg fôr igjen samme dag som avlusingen har funnet sted. Dette gir minimalt tap av biomasse, og i kombinasjon med avluserlinjens gode kapasitet kan vi med trygghet si at dette er lønnsomt.
 
Dokumentasjon foreligger fra undersøkelser utført av Inaq, VetrinærInstituttet og Universitetet i Nord.

Dette sier kundene våre om FLS CALIGUS Avluser

Andreas
Andreas Rabben
rederisjef Eidsvaag AS
I samarbeid med Flatsetsund Engineering utviklet vi fôrkraner til flere av våre båter. 
De fungerer godt og flytter skånsomt fôret fra fraktebåt til flåte. 
Jan%20Eirik%2025_05_2021%20red3
Jan Eirik Nordseth
Pure Shipping / Eines AS
Med FLS avlusersystem har vi erfart at den skånsomme behandlingen av fisken gjør at den tar fôr umiddelbart etter behandling og spiser for fullt igjen innen to dager. Det gir minimalt tap av biomasse.
Pure-Norwegian-Seafood-FLS-03-1024x576
Eldar Arne Henden
Pure Norwegian Seafood
Ut fra våre vurderinger er Flatsetsund Engineering sin løsning et av de mest skånsomme systemene for avlusning som finnes på markedet, som gjørt dette til en økonomisk god løsningen.