Produkter

FLS leverer markedsledende teknologiske løsninger for analyse, håndtering og behandling av fisk til havbruksnæringen.

Våre produkter er utviklet på fiskens premisser, i nært samarbeid med næringen og veterinærer.

Kvalitet, kapasitet, effektivitet og skånsomhet gjør våre produkter til en lønnsom og sikker investering for både rederier og oppdrettere.
FLS CALIGUS R500 nyutviklet avlusings-system for brønnbåter 
FLS CALIGUS R-Series
Operasjonell innsikt – fra merd til merd
FLS Insight
FLS CALCULUS er et nøyaktig, robust og avansert system for telling av fisk og beregning av biomasse.
FLS CALCULUS fisketeller
FLS SUCTUS er en spesialdesignet ejektor. Den er en drivenhet for vannstrøm og skånsom fisketransport.
FLS SUCTUS ejektor
FLS AERIS er et vannbehandlingssystem for fjerning av CO₂­.
FLS AERIS vannlufter
FLS CALIGUS 250 er markedsledende løsning for effektiv og skånsom avlusning av fisk. 
FLS CALIGUS 250