FLS-ejektorpumpe-%20ny%20logo%20-%201024x819
Suctus_fullfarge_sammenstilt_vertikal


FLS SUCTUS ejektor er et resultat av et årelangt utviklingsarbeid i FLS, og virkemåten gjør at den kan anvendes til svært mange oppgaver:
  • Flytting av levende biomasse
  • Rensing av vann og andre væsker
  • CO₂-lufting (vannbehandling) 
  • Pumping av vann/kloakk (forurensede væsker)
  • Pumping av flytende materiale med syreinnhold
  • Oppsamling av dødfisk
  • Strømsetter/sirkulasjon
  • ​​Innløsning av gasser
  • Vannkanon
  • Slamsuging

FLS SUCTUS ejektor

Spesialdesignet til fisketransport
Fiskevelferd har vært sentral i utviklingen av FLS SUCTUS ejektor. Ejektoren er spesialdesignet for å ivareta fiskevelferd i tilfellene der den brukes til flytting av fisk. 

FLS SUCTUS ejektor består av et rett rør og har full åpning gjennom hele løpet. Den produseres i størrelser; 12 mm–350 mm. Systemet arbeider godt under lavt trykk og oppnår fullt vakuum (- 0,98 bar) med dimensjonert trykk og vannmengde i henhold til ejektorens størrelse. Ejektordysen er justerbar, og har best kapasitet når det benyttes vann som drivmedium.

 

FLS SUCTUS ivaretar fiskevelferden

Energibesparende, effektiv og skånsom pumping av fisk
En pumpeløsning med FLS SUCTUS fungerer utmerket til transport av fisk og ivaretar fiskevelferden på en svært god måte. 

FLS SUCTUS ejektorer er blant annet en del av FLS CALIGUS avluser-systmer. En pumpeløsning med FLS SUCTUS fungerer utmerket til transport av fisk og ivaretar fiskevelferden på en svært god måte. Uten skovler og renner suges fisken opp i rette rørganger uten å ta skade på veien.

Fordeler med FLS Ejektor

Tilpasset kapasitet og velegnet til fisketransport
FLS SUCTUS ejektor er en effektiv og brukervennlig løsning der kapasiteten kan tilpasses ulike behov. Leveres i syrefast stål, AISI 316 med dysediameter fra 12 mm til 350 mm.

FLS SUCTUS har særlige fordeler i forhold til driftssikkerhet og anvendelse, da det ikke finnes bevegelige deler i kontakt med pumpemediet.
 
FLS-ejeltorpumpe-1

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hva vi kan tilby deg.