863 views
NY%20Oversikt%20til%20blaa%20bakgrunn%20v01%20(2)
image
Ny%20R500%20linje%2C%20med%20flygtpumpe-forfra%20skr%C3%A5%20mindre

Resultatene sier alt !

FLS Caligus R500 avluser med sin avanserte og effektive teknologi gir optimal fjerning av lakselus, noe som gir bedre helse og økt produksjon av laks. Dens enkle bruk gjør det til et ideelt valg for profesjonelle oppdrettere og rederier. ta kontakt i dag!

Fiskevelferd har alltid vært utgangspunkt for vårt utviklingsarbeid, slik at håndtering i størst mulig grad skjer på fiskens premisser.
Caligus R500 Avluser
FLS CALIGUS R500 nyutviklet avlusings-system for brønnbåter 
 
les mer
FLS CALIGUS R-Series
Pluss_ikone
Caligus R500 Avluser
FLS CALIGUS R500 nyutviklet avlusings-system for brønnbåter 
FLS CALIGUS R-Series
FLS Insight
Operasjonell innsikt – fra merd til merd
 
les mer
FLS Insight
Pluss_ikone
FLS Insight
Operasjonell innsikt – fra merd til merd
FLS Insight
Veie- og tellesystem
FLS CALCULUS er et nøyaktig, robust og avansert system for telling av fisk og beregning av biomasse.
 
les mer
FLS CALCULUS fisketeller
Pluss_ikone
Veie- og tellesystem
FLS CALCULUS er et nøyaktig, robust og avansert system for telling av fisk og beregning av biomasse.
FLS CALCULUS fisketeller
FLS_submark_teal_circle

God fiskevelferd er god økonomi!

Den skånsomme behandlingen med FLS CALIGUS R-Series medfører svært lav dødelighet. Behandlet fisk tar til seg fôr igjen samme dag som avlusingen har funnet sted. I kombinasjon med avluserlinjens gode kapasitet, kan vi med trygghet si at dette er lønnsomt.
 
Dokumentasjon foreligger fra undersøkelser utført av Inaq, VetrinærInstituttet og Universitetet i Nord.