FLS Vannlufter: Driftssikkert vannbehandlingssystem

FLS Vannlufter er et vannbehandlingssystem for fjerning av CO₂­. Systemet gjør det mulig å redusere vannforbruket og/eller øke biomassen.

FLS Ejektor er et resultat av et årelangt utviklingsarbeid i Flatsetsund Engineering.

Brukervennlig løsning til brønnbåter og settefiskanlegg

FLS CO­₂-lufter ble lansert i 1998 og er i dag brukt av en lang rekke settefiskanlegg og brønnbåter, både i Norge og i utlandet. Vi har med andre ord lang erfaring og høy kompetanse med vårt vannbehandlingssystem.

Slik fungerer FLS Vannlufter

  • Brukt eller ubehandlet vann tas helst fra midten av karet, der vannkvaliteten er dårligst.
  • En pumpe trykker dette vannet videre til ejektoren.
  • I ejektoren skapes det et vakuum og FLS-ejektoren suger inn «atmosfærisk» luft. Luften knuses inn i ejektorens drivvann. Den frigjør nitrogenet sammen med CO₂­ i en tank med skilleskott og rotasjon.
  • På denne måten tvinges CO₂­ opp i lufta og ut av vannet.
  • Bufret vann føres tilbake til fiskekar/- tank/-brønn, samtidig som dette tilbakeføringsvannet blir mettet med oksygen.

Fordeler med FLS CO­₂-lufter

  • FLS Vannlufter er svært oversiktlig og brukervennlig. Hovedbruksområder er brønnbåter og settefiskanlegg.
  • Vårt vannbehandlingssystem gir inntil 100% metning av oksygen, og fjerner CO₂­.
  • Det er et driftssikkert og brukervennlig system, som i tillegg er svært prisgunstig.
  • FLS Vannlufter kommer fra en norsk produsent med lang erfaring og eget serviceapparat.

Relatert industriutstyr:

Flatsetsund Engineering produserer og leverer en lang rekke industriutstyr til oppdrettsnæringen.

FLS Ejektorpumpe

– Ivaretar fiskevelferden
– Driftssikker
– Stor løftehøyde
– Brukervennlig
– Plasseffektiv

FLS Vannlufter

– Inntil 100 % metning av oksygen
– Fjerner CO2
– Driftssikker
– Brukervennlig
– Prisgunstig
– Norsk produsent med lang erfaring og eget serviceapparat

FLS Fôrkran

– Tilpasses etter behov
– Leveres med radiostyring, kameraovervåking og lys
– Skånsom behandling av pelletsen
– Robust bygget og driftsikker
– Plasseffektivt
– Lav investeringskostnad
– Lave vedlikeholds- og driftskostnader

Noe du lurer på?

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hva vi kan tilby deg.