FLS Avluser:
Trygg, effektiv og lønnsom avlusing

Our website is under construction

– we are sorry the english version is not working

Kjemikalfri avlusning

I FLS Avlusersystem behandles fisken med skånsom spyling med sjøvann, i et lukket system uten bruk av kjemikalier.

Lusefiltrer

Høsten 2017 lanserte vi en ny generasjon FLS Avluser som gir total oppsamling av lus uten fare for utslipp til sjø.

Tilpasset kapasitet

Systemet er modulbasert og utvides lett med å legge til flere linjer. Det gjør at kapasiteten og løsningen lett kan optimaliseres ut fra dine behov.

Brukervennlig utstyr

Løsningen har kamera i spyledyser med monitor, integrert FLS Veie- og tellesystem, returvannsystem der alt behandlingvann filtreres på dekk.

Fiskevelferd er lik god økonomi

Spare flere hundre tusen kroner per avlusing per merd.

Den skånsomme behandlingen gir veldig lav dødelighet og bidrar til at fisken tar til seg fôr igjen samme dag som avlusingen har funnet sted.

Grønn avlusing!

Skånsom spyling med sjøvann gir kun inntil 0,2 % dødlighet 

 Avlusing skjer i et lukket system uten bruk av kjemikalier.

Flatsetsund Engineering kan dokumentere svært gode resultater og at løsningen ivaretar fiskevelverd på aller beste måte.

Flatsetsund Engineering har vist at deres FLS Avluser fungerer godt. Den er effektiv på alle stadier til lusa og meget bra for fiskevelferden.

Vidar Eidsvaag
Vidar Eidsvaag
Eidsvaag Akva AS

Når vi har valgt FLS Avlusersystem ombord er det fordi flere oppdrettere ønsker denne løsningen som gir svært effektiv og skånsom avlusing.

Alexander Aas
Alexander Aas
Aas Kystservice AS

Vi har erfaring med at den skånsomme behandlingen av fisken gjør at den tar fôr umiddelbart etter behandling og spiser for fullt igjen innen to dager. Det gir minimalt tap av biomasse.

Jan Eirik Nordseth
Jan Eirik Nordseth
Pure Shipping AS

Ut fra våre vurderinger er Flatsetsund Engineering sin løsning et av de mest skånsomme systemene for avlusning som finnes på markedet. I tillegg er løsningen prismessig gunstig.

Eldar Arne Henden
Eldar Arne Henden
Pure Norwegian Seafood

Banebrytende industriutstyr:

Egenutviklede og patenterte løsninger er et resultat av årelangt utviklingsarbeid.

Flatsetsund Engineering produserer og leverer en lang rekke industriutstyr til oppdrettsnæringen.

FLS Ejektorpumpe

– Skånsom flytting av biomasse
– Driftssikker
– Stor løftehøyde
– Brukervennlig
– Plasseffektiv

FLS Vannlufter

– Inntil 100 % metning av oksygen
– Fjerner CO2
– Driftssikker
– Brukervennlig
– Prisgunstig

FLS Fôrkran

– Tilpasses etter behov
– Leveres med radiostyring, kameraovervåking og lys
– Skånsom behandling av pelletsen
– Robust bygget og driftsikker
– Plasseffektivt
– Lav investeringskostnad
– Lave vedlikeholds- og driftskostnader

Tellesystemer og fiskevekter

– Ivaretar fiskevelferd
– Stor nøyaktighet (95 % – 100 %)
– Plasseffektiv
– Prisgunstig
– Stor kapasitet
– Driftssikker
– Robust bygget i syrefast stål

Last ned brosjyrer

Her finner du brosjyrer, omtaler og videoer om våre produkter

Til mediabanken