Avlusing og fiskevelferd – resultatene sier alt!

olaisen
Fiskevelferd er «hands on».

Norsk oppdrettslaks fortjener å leve et godt liv, dette er noe som opptar både myndigheter og havbruksnæringen. Fiskevelferd er viktigere enn noensinne for tillit og omdømme i markedet, og det vil bli viktig også for markedstilgang å bevise at man skjøtter fisken på en god måte.

At lakselus er et stort problem i norske oppdrettsanlegg, er en kjent sak. Metodene for å bli kvitt den plagsomme lakselusa, kan også påføre fisken lidelser og føre til dårlig fiskevelferd og død. Dette er noe FLS tar på største alvor, og jobber kontinuerlig med å utvikle den aller beste behandlingsløsningen. I FLS har vi en nullvisjon for død og skader i behandling med vårt avluser-system.

Modulær fleksibilitet og fremtidens teknologi
Laksen trives best i sitt vante element, derfor var det en selvfølge at vi skulle fortsette med fullvanns spyling, hvor fiskevelferd var ivaretatt på best mulig måte.
For å prøve å imøtekomme havbruksnæringens ønsker og myndighetenes krav, måtte vi stille oss spørsmålet; Hva kunne FLS gjøre for å forbedre fiskevelferd, kapasitet, størrelse, vedlikehold, fleksibilitet og enkel installasjon? Resultatet endte opp med at rektangulært rør, modulær fleksibilitet og ny teknologi ble sentral i utviklingsprosessen for å gi oppdrettere og rederier et system for fremtiden.
R500%20fra%20siden
FLS Caligus R-Series – resultatene sier alt

Vår fleksible modulære fullvanns avluser setter fiskevelferd i høysete, og gjør det til et av de mest fremtidsrettede avlusningssystem på markedet. Resultatene på FLS Caligus er svært gode, og interessen fra næringen har vært formidabel.

Det rette løpet hvor laksen svømmer i fullvann er svært skånsom mot fisken, men samtidig fjerner lusa på en svært effektiv måte.

FLS Caligus R-Series kompakte størrelse gjør det mulig å plassere på fartøy med begrenset tilgjengelig areal. Til og med på servicefartøy helt ned til 25m kan få avlusningskapasitet på 100-300 tonn/time med vårt nye anlegg.
1 linje FLS Caligus R500, kapasitet 150 - 200 t/t
Utvikling

Kampen mot lusa er en oppgave som alle i næringen må samarbeide om. For at næringen skal gå fremover er det viktig at vi som produsent av utstyr jobber tett med aktørene i havbruksnæringen.

Bærekraftige nyutviklinger som forbedrer fiskevelferd, øker kapasitet og forbedrer lønnsomhet er en oppgave vi i FLS tar alvorlig. På bakgrunn av våre og næringens erfaringer, innspill og behov, laget vi en liste over kritiske faktorer som måtte løses.

I prosessen var det viktig for oss at vi hadde samarbeidspartnere som var villige til å teste ut ny og forbedret teknologi. I denne prosessen må vi trekke frem Havbruksservice AS og Mattilsynet som har bistått oss på en fremragende måte.

Testing med Sensor Globe og Sensorfisk i anlegg og om bord i MS Steinar Olaisen ble gjort for å dokumentere at behandlingen i FLS Caligus R500 var skånsom mot laksen.

FLS vil fortsette å jobbe med å utvikle effektive løsninger som ivaretar fiskevelferd for havbruksnæringen på best mulig måte, slik at næringen kan møte de markedskrav og styrke sitt fiskevelferdsmessige omdømme.

  R500 R600 R670
Dimensions(LxBxH) 7,2 x 2.1 x 2.3 7,2 x 2,3 x 2,3 7,2 x 2,6 x 2,4
Capasity t/h 130-200 180-300 230-350
Flushing Pressure(bar) 0,25 - 1,5

0,25 - 1,5

0,25 - 1,5

Water Speed m/s 2,0 2,0 2,0
Pumps 3x63kw 3x90kw 3x100kw
R

Theoretical capacity, pumping, crowding, fish health etc.
may affect capacity.