Bilde%2013_11_2020%2C%2010%2032%2015
26-11-2020

Når kapasitet og fiskevelferd er avgjørende

Et system uten begrensninger når det kommer til kapasitet
Kapasitet er helt klart veldig viktig for alle som har behov for en ny avluser. Når vi avluser fisken, bør det helst gå raskt, både av hensyn til oppdretteren og fisken. Under avlusing står fisken trengt, noe som påvirker fiskens helse og kvalitet negativt dersom trengningen er for hard, eller pågår for lenge. Fiskevelferd og kapasitet går med andre ord hånd i hånd, og derfor er vi også veldig opptatt av dette, sier Backer.

Ved en trengesituasjon reduseres oksygennivået i vannet. Dette, kombinert med mye fisk per kubikkmeter vann, fører til en stressende situasjon for fisken. Resultatet kan bli at dødeligheten øker, samtidig som kvaliteten på den gjenlevende fisken forringes. Det er verken fisken eller oppdretteren tjent med.

Et system uten begrensninger når det kommer til kapasitet
FLS er et modulbasert system som har nærmest ubegrensede muligheter når det kommer til kapasitet. Ved å investere i flere linjer, vil kapasiteten økes. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at å styre en operasjon med høy kapasitet er mer krevende, fordi det kan være lett å miste oversikten. Høy kompetanse blant personellet avgjør om man lykkes med å avluse store mengder laks, samtidig som fiskens velferd ivaretas. Dette lykkes de med på Smøla Viking.

- På Smøla Viking har vi installert 4 linjer, som gir en kapasitet opp mot 200 tonn i timen. Smøla Viking er et fartøy med god plass, så valgt kapasitet er en avveining mellom høy teknisk kapasitet og det å drifte en god operasjon med fiskevelferd i fokus, forteller Jan Eirik Nordseth, Daglig leder i Eines AS.

Med en kapasitet på opp mot 200 tonn pr time trenger ikke fisken stå trengt i lengere perioder om gangen. Med høykompetent personell både på ringen og om bord i avluseren, trenges fisken kun i korte tidsintervaller.


Innovasjon driver bransjen fremover

-Vi i FLS har alltid vært opptatt av fisken og dens ve og vel. All håndtering av fisk er i utgangspunktet negativt for fisken, og bør unngås så langt det er mulig. Men når man likevel må håndtere fisken, som i en avlusningssituasjon, er det viktig at dette gjøres så skånsomt som mulig, sier Backer.

Avlusersjefen konstaterer at næringen har en vei å gå når det kommer til omdømme, og viser til TV-programmet «Folkeopplysningen» på NRK, som i høst tok for seg oppdrettsnæringen. Programleder Andreas Wahl avdekket blant annet at mange har en oppfatning om at det benyttes mye medisiner i næringen.

- Det hjelper lite at det i norsk oppdrett faktisk er lav bruk av medisiner, når den generelle oppfatningen er en annen. Derfor er det så viktig å løfte fiskevelferd opp på agendaen og vise at næringen tar ansvar. Det utvikles spennende løsninger i Norge som vil bedre fiskevelferden fremover. I FLS er vi stolte av å ta del i denne utviklingen, forteller Backer.

Fiskevelferd er lønnsomt

For å lykkes med å forbedre fiskevelferden, må det være lønnsomt. Det er også utgangspunktet for all produktutvikling hos FLS.

Med FLS sitt unike avlusningssystem pumpes fisken gjennom avluseren med et pumpetrykk på 0.35 til 0.45 bar. Det er mulig med så lavt trykk fordi systemet ikke har løftehøyde. Systemet henter fisken i merden og leverer den på samme nivå. Skal fisken løftes opp på dekk kreves et langt høyere pumpetrykk, som påvirker fisken negativt.

I tillegg har FLS utviklet en unik spyledyse hvor diameter og spalteåpninger gjør at systemet spyler med et trykk helt nede i 0,6-0,8 bar. Til sammen betyr dette dokumentert lave risttap, mindre skader på fisken og redusert dødelighet ned mot 0,1% i avlusningsoperasjonen. I tillegg tar fisken til seg fôr rett etter avlusning, som også gir en viktig indikasjon på at fisken har det bra.

Gir direkte effekt på bunnlinjen

Dødelighet på rundt 2 prosent regnes som relativt vanlig i næringen. Ved å alternativt benytte FLS avluser med en dokumentert dødelighet mellom 0,1 – 0,2 prosent vil man kunne oppnå en langt mer lønnsom drift. Dersom man tar utgangspunkt i en dødelighet på 0,5 prosent, vil dette i forhold til 2 prosent gi en forbedring på 1,5 prosentpoeng. Ved en hypotetisk avlusning av 100.000 fisk med snittvekt 4 kg, blir regnstykket:

Forskjellen er 1.500 fisker x 4 kg= 6.000 kg Med sløydfaktor på 0,83 og en stipulert kilo-pris 50 kr/kg, gir dette en verdi på omtrent 250.000 kr.

Slik kan man også regne på verdien av at fisken begynner å spise med en gang.

Vi understreker også at i en avlusningsoperasjon, som i de fleste andre operasjoner som utføres, er et vellykket resultat like avhengig av driften av operasjonen som utstyret som benyttes. Derfor ser vi også variasjoner i resultater, under ellers like forhold.
 
Andre artikler
Oversikt%20til%20blaa%20bakgrunn%20v01%20(1)
09. jun 2021
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
foto%20kyst%202
09. jun 2021
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
1695385976871
09. jun 2021
Laksen trenger en nullvisjon
Laksen trenger en nullvisjon