R500-WB-SP-A07%20Picture%201
23-11-2021

Vil snu opp-ned på brønnbåtmarkedet med ny teknologi

FLS har utviklet en ny avluser med så plassbesparende teknologi at den har potensiale til å snu opp-ned på dagens brønnbåter og fylle et stort behov i næringen.
Vil snu opp-ned på brønnbåtmarkedet med ny teknologi
 
FLS har utviklet en ny avluser med så plassbesparende teknologi at den har potensiale til å snu opp-ned på dagens brønnbåter og fylle et stort behov i næringen.
 
- Størrelsen på avlusingssystemet er 1/5 av tilsvarende anlegg og kan integreres i brønnbåtens rørsystem. Dermed vil det frigi kapasitet og gi skipsdesignere en unik mulighet til å effektivisere nye brønnbåtmodeller på en måte som ikke har vært mulig tidligere, sier Lars Georg Backer, daglig leder i FLS.
 
Kan snu opp-ned på brønnbåtmarkedet
Areal, logistikk, kapasitet. Det er ord skipsdesignere i økende grad har måttet ta stilling til de siste årene. Brønnbåtene blir stadig større og mer avanserte ettersom avlusing har tatt mer og mer over for frakt av fisk.
 
- Uansett hvor store brønnbåtene blir, er plassmangel og ikke minst vekt et tema i designprosessen. Løsningen fra FLS vil legge til rette for nytenkning når det kommer til hvilke båter vi har mulighet å designe. Et mindre fotavtrykk og lavere vekt på avlusningssystemene gjør det mer gunstig med multirolle-fartøy som for eksempel kombinerte brønn- og fôrfartøyer, sier Marte Kamphus, daglig leder i Møre Maritime.
 
FLS mener det nye avlusingssystemet, som selskapet har valgt å kalle FLS CALIGUS R500, beholder det beste fra to verdener. I tillegg til den kompakte og integrerte utførselen er fiskevelferden, som er et fokusområde for FLS, svært godt ivaretatt.
 
Behøver ikke kompromisses inn
- Mange brønnbåter bygges svært store for å også kunne brukes til lusebehandling, så dermed blir valgene som tas ofte et kompromiss. Avluseren er spesiallaget for brønnbåt og behøver ikke å kompromisses inn. I tillegg til å være svært plassbesparende så har avluseren markedets mest skånsomme avlusning med fullvannsspylesystem, lavtrykksspyling og rette løp som er skånsomt for fisken. Totalen skal bli en kombinasjon som skal være vanskelig å slå, sier Backer.
 
North Salmon Service har over tid fulgt utviklingsprosessen.
- Dette er et veldig spennende konsept som vi har stor tro på, sier Jonny Hanssen, teknisk ansvarlig i North Salmon Service.
 
Stor kapasitet og skånsom spyling
Den kompakte avluseren er 6,6 meter lang og to meter høy og kan installeres på nye og eksisterende brønnbåter. Backer mener at brønnbåtdesignere allerede i dag med god grunn kan begynne å tenke nytt for fremtidens brønnbåter.
 
- Avluserens kompakte størrelse frigir plass til enten å øke avlusningskapasitet eller til å omdisponere plassen til andre oppgaver. Kapasiteten er på 200-300 tonn i timen og kan økes ved å bruke flere linjer uten å kompromisse på plass. Avluseren kan tilrettelegges for ethvert rørsystem. Dette er laget for fremtiden og tilpasset rederiene og oppdretterne, sier han.
 
Fullvannsspyler
Avluseren spyler lusen av laksen i rør fullsatt med vann. Det er et lukket system hvor fisken blir ført gjennom et avlusningssystem bestående av tre lavtrykks avlusere før fisken føres tilbake til merd.
 
- Denne metoden er langt mer skånsom enn andre avlusingsløsninger på markedet - avluseren er bygget på teknologi som har dokumentert noe av den laveste fiskedødeligheten i bransjen. At fisken tar til seg fôr nærmest umiddelbart etter avlusing er et tegn på at fisken har det bra, sier Backer.
 
FLS har utstyrt avluseren med vinduer for fritt innsyn. Slik at veterinærer enkelt kan påse at fisken behandles skånsomt.
 
- De kan følge prosessen og påse at kravene til fiskevelferd blir fulgt på beste måte. Plassbesparelse er en vesentlig faktor, men fiskevelferd kommer alltid først for FLS. Fisken er i sitt naturlige habitat i hele avlusningsprosessen – i vann. Både rederier, skipsdesignere og oppdrettere har allerede vist stor interesse. Vi gleder oss til å presentere FLS CALIGUS R500 for markedet, sier Backer.
 
Systemet er «plug and play» og har vært under utvikling siden 2020, og vil bli ferdigstilt vinteren 2021/2022.
 
Andre artikler
Oversikt%20til%20blaa%20bakgrunn%20v01%20(1)
09. jun 2021
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
foto%20kyst%202
09. jun 2021
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
1695385976871
09. jun 2021
Laksen trenger en nullvisjon
Laksen trenger en nullvisjon