Oversikt%20til%20blaa%20bakgrunn%20v01%20(1)
27-05-2024

Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet

Kunnskap som gir bedre beslutningsgrunnlag

Under HavExpo lanserte FLS vårt nye overvåkningssystem FLS Insight. Overvåkningssystemet skal gi oppdretterne verdifull informasjon om hvordan fisken har det før, under og etter avlusing. Verktøyet skal gi mer innsikt og mulighet til å ta beslutninger på fiskens premisser.

Andre artikler
Oversikt%20til%20blaa%20bakgrunn%20v01%20(1)
09. jun 2021
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
foto%20kyst%202
09. jun 2021
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
1695385976871
09. jun 2021
Laksen trenger en nullvisjon
Laksen trenger en nullvisjon