Ledige stillinger hos FLS

FLS er lokalisert i Kristiansund kommune. Selskapet har stort fokus på FoU og er spesialisert innen mekanisk håndtering av oppdrettsfisk, og er ledende innen løsninger for god fiskevelferd for oppdrettsnæringen. FLS har en rekke store kunder i Norge, Canada, Chile, Skottland og Færøyene, hvor hovedproduktene i dag er avlusersystem og fisketellere som er ekstremt skånsomme mot fisken. Resultatet er fisk med lavt stressnivå, svært lav dødelighet og fiskevelferd i øverste klasse. Selskapet er i sterk vekst, og har i dag 29 ansatte fordelt på administrasjon, marked, ingeniører, datateknikere, sveisere og montører.
Rubrikk%20Teknisk%20selger
Rubrikk%20Automasjonsingeni%C3%B8r
Rubrikk%20Produktutvikler
Rubrikk%20%C3%85pen%20s%C3%B8knad